Integrimet evropiane garancion i respektimit të të drejtave të pakicave

bnv-konf

Presidenti i  Këshillit Kombëtar Boshnjak dr Sulejman Uglanin sot në ambientet e Këshillit mbajti   konferencë për shtyp në temën  Planit i veprimit për pakicat. Fjalën e kryetarit   Ugljanin, po e japim në tërësi:

 

Sa i përket konferencën e sotme për shtyp, ju e dini se arsyeja për këtë konferencë është  vendimi i Kroacisë  dhe disa shtete të tjera anëtare të BE-së që  me të cilin vendim ia bëjnë me dije   Qeverisë së Republikës së Serbisë për gabimet e bëra në lidhje me miratimin e dokumentit, Planin e  veçantë të veprimit për pakicat. Ne jemi, siç e dini, gjatë hartimit të Planit të Veprimit, vuri në dukje mangësitë në punën e Grupit Punues në procesin e miratimit të Planit të Veprimit për pakicat.

 

Këshilli Kombëtar Boshnjak nëpërmjet përfaqësuesve të tyre legjitimë mori pjesë në Grupin Punues nga 7 prill të vitit të kaluar, por në një fazë, përkatësisht më 23 nëntor, Këshilli Kombëtar Boshnjak ka lënë grupin e punës për të protestuar, për shkak se nuk     përfaqësuesit e Qeverisë së Republikës së Serbisë nuk kan marrë për bazë asnjë   sugjerim, koment apo sugjerim të Këshillit nacional boshnjak dhe nuk e pranuan të  njëjtat   të futen në procesverbal, e lëre më që do të përfshihen në planin e veprimit propozimet për Këshillin kombëtar boshnjak dhe të pakicave të tjera.

bnv-konf

 

Në këtë mënyrë, Këshilli Kombëtar Boshnjak i ka treguar të Qeverisë së Republikës së Serbisë për problemet në procesin e zhvillimit të këtij Plan Veprimi. Për fat të keq, Qeveria e Republikës së Serbisë në mbledhjen e tij më 3 mars kundër kërkesat e Këshillit të Minoriteteve Kombëtare boshnjake dhe të tjera gjysmë-heshtje ka miratuar një plan veprimi për pakicat, vetëm një ditë para shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

 

Siç e dini, plani është miratuar në një mënyrë që është kundër çdo procedure të mundshme, gjysmë-heshtje e paligjshme, sepse boshnjakët dhe pakicat e tjera, nuk janë në gjendje të marrin pjesë në fazën finale të këtij Plani Veprimi. Së dyti, Plani i Veprimit nuk ka qenë vendosur në rendin e ditës të Këshillit Kombëtar Republikan për Minoritetet i kryesuar nga Kryeministri, as nuk është janë  mbajtur seanca të tilla. Dhe si  mund të shihni, ky Plan Veprimi  siç e thashë është sjellë nëgjysmë-heshtje, në një procedurë të paligjshme, dhe për këtë arsye ne i bëjmë thirrje Qeverisë së Republikës së Serbisë pëta tërheq  planin e veprimit dhe për të siguruar që plani i veprimit për minoritetet të inkorporohen kërkesat legjitime të boshnjakëve të Sanxhakut, si dhe pakicat e tjera kombëtare.

 

Në të njëjtën kohë, ne duam të shprehim kënaqësinë tonë me vendim të Qeverisë kroate dhe shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian, në veçanti ato të fqinjëve tanë të afërt, e cila i kërkoi qeverisë serbe të hartojë një plan të ri veprimi, veçanërisht pjesët që kanë të bëjnë për pakicat. Kjo rikthen shpresën e boshnjakëve të Sanxhakut se Bashkimi Evropian nuk ka devijuar nga parimet e saj themelore për mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe të vazhdojnë të qëndrojnë me faktin se minoritetet duhet të jetë një urë e bashkëpunimit midis vendeve. Në këtë mënyrë, do ju kthehet  boshnjakëve të Sanxhakut shpresa se kërkesat e tyre legjitime për të zhvilluar një plan të ri veprimi të pakicave dhe definitivisht ndërtuar në dokument. Në këtë mënyrë   boshnjakëve do ju kthehet  shpresa se në rrugën  evropiane do të arrijnë të zgjidhin  problemet kyçe të cilat për vite të tëra iu bëjnë presion boshnjakëve në Serbi, duke filluar me çështjen e të zhdukur, rrëmbyerëve, rrëmbime masive dhe krime të tjera të kryera nga autoritetet shtetërore kundër boshnjakëve.

 

Gjithashtu do të doja të, në emër të boshnjakëve në Sanxhak, dhe në emër të Këshillit Kombëtar Boshnjak  të shprehi keqardhjen për  sulmin terrorist në Bruksel, sidomos në aeroport, dhe metro në disa vende, gjegjësisht në selinë e institucioneve të Bashkimit Evropian.

 

Si boshnjakë, si një komb evropian, dënojmë të gjitha llojet e terrorizmit dhe çdo përdorim të forcës dhe dhunës për të imponuar zgjidhje politike dhe zgjidhjen e çështjeve politike.

 

Edhe një herë shpreh protestën time kundër sulmeve ndaj viktimave të pafajshme civile të cilët vdiqën gjatë aktiviteteve të tyre të përditshme. Edhe një herë, ne i bëjmë thirrje të gjithë njerëzve të zakonshëm, të ngrihen, të gjithë së bashku, të kundërshtojmë të këqijave  të tilla , të cilat nga dita në ditë marrin gjithnjë e  më shumë viktima civile.