Sanxhaku vetëvendos për fatin e vet!

Okupacija

 

 

Përfshirja e Sanxhakut në territorin e Mbretërisë SKS është kryer pa vullnetin dhe kundër interesave të qytetarëve të Sanxhakut

Qytetarëve të Sanxhakut në këtë kohë iu është mohuar e drejta që npërmjet të përfaqësuesve të vet t’i  mbrojnë veten  dhe t[ drejtat e veat  dhe Sanxhakun në tërësi.

“Ne sot, nëpërmjet kësaj proteste, ne mënyrë demokratike dhe civilizuese   dërgojmë mesazh që qytetarët e Sanxhakut nuk do të lejojnë që askush dhe asnjëherë  t’i sjell para aktiti të kryer, dhe çdo zgjidhje e kundërta interesave të Sanxhakut nuk do të pranohet dhe për qytetarët e Sanxhakut nuk do të jetë e detyrueshme , thuhet  në kumtesen e PAD (SDA)

Okupacija Sanxnaka Okupacija