“Kosova për Sanxhakun” uron kryetarin e KKB 20 nëntorin Ditën e Sanxhakut

4

Me rastin e 20 Nëntorit – Ditës së Sanxhakut, Juve, Bashkëpunëtorëve  tuaj, dhe të gjitha boshnjakëve, në emër të OJQ-së “Kosova për Sanxhakun” dhe në emrin tim, ju uroj  këtë festë të madhe, me dëshirë për të arritur nivelin e të drejtave të boshnjakëve dhe qytetarë të tjerë të Sanxhak dhe për të përparuar dhe ky rajon tëjetë  një vend i paqes, tolerancës dhe respektit të ndërsjellë për bashkëjetesë.

Ne sinqerisht shpresojmë se Sanxhaku, në kohën që është përpara nesh,  të ruaj  nivelin e lartë të demokracisë dhe të mbetet një shembull në botë  në aspektin   e vlerave të vërteta.

Popujt e  Sanxhakut, boshnjakët,shqiptarët, serbët, malazezët, dhe të tjerët   atë ditë treguan vetëdije  liberale dhe çlirimtare, dhe  aspiratën për idenë e bashkëjetesës dhe ndërtimin e Sanxhak si një territor të vetëm me parimin  e bashkëjetesës, respektimin e   kulturave dhe qytetërimet, si e vetmja rrugë e mundshme për mbijetesë dhe zhvillim të kësaj  treve. Kjo është arsyeja pse sot, edhe pse  boshnjakët e pranuan për festë  të tyre kombëtare, po ashtu është i rëndësishëm pe dhe për popujt tjerë të Sanxhakut.

 

Organizata  “Kosova për Sanxhakun”   gjithë qytetarëve të Sanxhaku të cilët   këtë ditë    e konsiderojnë festë  tyre ose  ditë kur civilizimi mposhti antihumanizmin uron dhe dëshiron   ta kalojnë në një atmosferë festive,të  rrethuar me të dashurit, miqtë dhe njerëzit qëllim mirë , i cili është para se gjithash mbi  vlerat e trashëgimisë universale  njerëzore dhe traditës anti-fashiste.

 

“Kosova për Sanxhakun”

Ismet Azizi