“Kosova për Sanxhakun “  uron Kryetarin e Bashkësisë Kulturore Boshnjake, me rastin e Ditës së Sanxhakut

Admir_Muratovic_Ismet_Aziz32a

Me rastin e 20 Nëntorit – Ditës së Sanxhakut, Juve, Bashkëpunëtorët tuaj, dhe të gjithë sanxhaklinjtë , në emër të OJQ-së “Kosova për Sanxhakun” dhe në emrin tim, ju  uroj këtë festë të madhe, me dëshirën e përparimit të nivelit  të  të drejtave të boshnjakëve, shqiptarëve dhe qytetarët e tjerë të Sanxhakut  dhe  rajoni të jetë një vend i paqes, tolerancës, bashkëjetesës  dhe respektit të ndërsjellë .

Ne sinqerisht shpresojmë se Sanxhaku, në kohën q ë është përpara nesh, do të ruaj  nivelin e lartë të vlerave kulturore dhe do të  mbetet një shembull për botën në drejtim të kultivimit të vlerave të vërteta.

Popujt e  Sanxhakut, boshnjakët,shqiptarët, serbët, malazezët, dhe të tjerët   atë ditë treguan vetëdije  liberale dhe çlirimtare, dhe  aspiratën për idenë e bashkëjetesës dhe ndërtimin e Sanxhak si një territor të vetëm me parimin  e bashkëjetesës, respektimin e   kulturave dhe qytetërimet, si e vetmja rrugë e mundshme për mbijetesë dhe zhvillim të kësaj  treve. Kjo është arsyeja pse sot, edhe pse  boshnjakët e pranuan për festë  të tyre kombëtare, po ashtu është i rëndësishëm pe dhe për popujt tjerë të Sanxhakut.

Organizata  “Kosova për Sanxhakun”   gjithë qytetarëve të Sanxhaku të cilët   këtë ditë    e konsiderojnë festë  tyre ose  ditë kur civilizimi mposhti antihumanizmin uron dhe dëshiron   ta kalojnë në një atmosferë festive,të  rrethuar me të dashurit, miqtë dhe njerëzit qëllim mirë , i cili është para se gjithash mbi  vlerat e trashëgimisë universale  njerëzore dhe traditës anti-fashiste.

 

“Kosova për Sanxhakun ”

Kryetari: Ismet Azizi