Monthly Archives: Oktobar 2015

Priština bi i Sandžak

Most tv
Na filološkom fakultetu prištinskog univerziteta održana je Osnivačka skupština udruženja “Kosovo za Sandžak”, a za prvogpredsednika izabran je profesor Ismet Azizi, inicijator formiranja te organizacije.