Bajrami: Bošnjačka zajednica ponosna što će služiti vojsci Kosova

ushtria1490281141

Kancelarija za pitanja zajednica u ministarstvu Bezbedonosne snage Kosova, na čelu sa gospođom Azeminom Çullum održala je sastanak sa članovima BSK-a iz redova bošnjačke zajednice na temu: “Položaj i status članova bošnjačke zajednice u Bezbedonosne snage Kosova”.

Na sastanku je prisustvovao i poslanik Ćerim Bajrami, član Skupštine Kosova odbora za unutrašnje poslove, bezbednost i nadzor BSK-a, kao i član odbora za prava, interese i povratak zajednica.

Zamjenik ministra, Muhamet Latifi u svom govoru je naveo da su Bezbedonosne snage Kosova institucija države Kosovo i svim njenim građanima bez razlike na nacionalnu, polnu, rasnu, vjersku pripadnost, izražavajući poštovanje za rad i posvećenost članova BSK-a iz svih zajednica, a posebno bošnjačke zajednice koja je dobro integrisana u BSK-u.

Dok je Azemina Çullum uradila detaljnu elaboraciju brojeva, položaja, uspjeha i izazova među pripadnicima svih zajednica sa posebnim naglaskom na članove iz redova bošnjačke zajednice.

Poslanik iz grupe 6 +, iz redova bošnjačke zajednice, Ćerim Bajrami rekao da je služenje bošnjačke zajednice Bezbedonosnim snagama Kosova ponos za bošnjačku zajednicu, biće, takođe čast i ponos ove zajednice i u služenju budeće vojske Kosova. Dodao je i da bošnjačka zajednica treba da da svoj doprinos u razvoju i unapređenju institucija u zemlji kao i učešće i unapređenje njihovog položaja.

Takođe, na ovom sastanku razgovarali su i o njihovim iskustvima i položaju u BSK-u iz redova bošnjačke zajednice kao što su: poručnik, Edin Januz, potporučnik Ilhan Zoranić i vojnik Jasmina Šabanović.

/kosovo24sata/