Daily Archives: 11 Nëntor, 2015

Të nderuar anëtarë, simpatizant:

Logoja (finale)

Të nderuar anëtarë, simpatizant:

 

Me qëllim të avancimit të interesit tonë të përbashkët, duke synuar të avancojmë dhe zhvillojmë marrëdhëniet reciproke ndërvëllazërore me popullin e Sanxhakut dhe promovimin e kulturës së Sanxhakut, dhe bazuar në të drejtën tonë për liri të asociimit të garantuar me nenin 65.1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe Ligjin për Liri të Asociimit në OJQ 04/L-57,  me vullnet të lirë vendosëm që të themelojmë organizatën jo-qeveritare “Kosova për Sanxhakun”.

 

Organizata jonë do të jetë shoqatë e pavarur jofitimprurëse, me qëllim të:

  • avancojë dhe zhvillojmë marrëdhëniet reciproke ndërvëllazërore me popullin e Sanxhakut,
  • ruajë, konzervojë, zhvillojë dhe promovojë kulturën shqiptare dhe boshnjake të trevës së Sanxhakut
  • të shtojë marrëdhëniet dhe kontaktet mes shqiptarëve dhe boshnjakëve të Sanxhakut me tjera treva shqiptare.

 

Për shkak  të funksionimit më të mirë  dhe arritjes së objektivave na nevojitet përkrahje, andaj ndihma dhe donacionet tuaja janë të mirëseardhura.

 

Ne do të sigurojmë transparencë të plotë për çdo donacion.