Antarët e bordit drejtues të shoqatës “Kosova për Sanxhakun”

Ismet Azizi, kryetar

Ali Daci, nënkryetar

Arbresha Aliu, sekretar

Nedzmedin Spahiu, nënkryetar

Fazli Muriqi

Agim Berdyna

Parim Kosova

Lorik Lipoveci

Nuradin Imeraj

Kordinatore për Evropë Qendrore: Mirsada Vranja

Kordinatore për Maqedoni: Nevzeta Muriqi

Kordinator për Britani të Madhe : Daut Dauti

SHBA : Jonuz Kola