Presednistvo

Logoja (finale)

Članovi Upravnog odbora Udruženja “Sandžak na Kosovo”

Ismet Azizi, predsjednik

Ali Daci

Arbresha Aliu

Nedzmedin Spahiu

Fazli Muriqi

Agim Berdyna

Parim Kosova

Lorik Lipoveci

Nuradin Imeraj