Daily Archives: 19 Nëntor, 2015

Disa fjalë rreth Klubit Futbollistik “ Novi Pazar”

Stadioni Aqif Ef.Blyta

Klubi i futbollit Novi Pazar,është i vetmi klub nga Sanxhaku, i cili bënë gara në super ligën e Serbisë. Vet fakti që klubi vjen nga një trevë e banuar me shumicë jo serbe, dhe me përbërje të lojtarëve jo serb, dhe duke e njohur mentalitetin serb konsiderohet se janë të padëshirueshëm dhe të urryer nga ta.

“Kosova për Sanxhakun “  uron Kryetarin e Bashkësisë Kulturore Boshnjake, me rastin e Ditës së Sanxhakut

Admir_Muratovic_Ismet_Aziz32a

Me rastin e 20 Nëntorit – Ditës së Sanxhakut, Juve, Bashkëpunëtorët tuaj, dhe të gjithë sanxhaklinjtë , në emër të OJQ-së “Kosova për Sanxhakun” dhe në emrin tim, ju  uroj këtë festë të madhe, me dëshirën e përparimit të nivelit  të  të drejtave të boshnjakëve, shqiptarëve dhe qytetarët e tjerë të Sanxhakut  dhe  rajoni të jetë një vend i paqes, tolerancës, bashkëjetesës  dhe respektit të ndërsjellë .

“Kosova për Sanxhakun” uron kryetarin e KKB 20 nëntorin Ditën e Sanxhakut

4

Me rastin e 20 Nëntorit – Ditës së Sanxhakut, Juve, Bashkëpunëtorëve  tuaj, dhe të gjitha boshnjakëve, në emër të OJQ-së “Kosova për Sanxhakun” dhe në emrin tim, ju uroj  këtë festë të madhe, me dëshirë për të arritur nivelin e të drejtave të boshnjakëve dhe qytetarë të tjerë të Sanxhak dhe për të përparuar dhe ky rajon tëjetë  një vend i paqes, tolerancës dhe respektit të ndërsjellë për bashkëjetesë.

  “Kosova për Sanxhakun”, uron sanxhaklinjtë  me rastin e Ditës së  Sanxhakut

Logoja (finale)

OJQ “Kosova për Sanxhakun” me seli në Prishtinë, boshnjakëve dhe të gjithë banorëve të Sanxhakut uron 20 nëntor – Ditën e Sanxhakut, për të cilën populli i Sanxhakut   ruan kujtimin e Kuvendit të Këshillit Kombëtar Antifashist të Çlirimit Kombëtar të Sanxhakut (ZAVNOS) si shprehje e orientimit të tyre anti-fashist dhe traditën bashkëjetesës në asektin multi kulturor, multietnik  dhe  multi-fetarë .