Daily Archives: 19 Janar, 2017

Filmi dokumentar “Shpella e Hodrovicës “

DR, Haru Crnovrshani

Të nderuar shikues/lexues para jush është edhe një tjetër film i vlefshmëm i dr. Harun Crnovrshaninit. Autori në fjalë  për 20 vjet studimi ka punuar në  shkruarjen e historisë së re të Sanxhakut. Z. Crnovrshanin intelektual ësht i pari boshnjak i cili në librat e tij dhe më vonë në filmin “Aqif Effendiut dhe Shaban Poluzha në  mbrojtje të Novi Pazarit  të vitit 1941,” ekranizoi ndihmën vetëmohues të shqiptarëve e Kosovës për vëllezërit e tyre  në Sanxhak .