Daily Archives: 8 Shtator, 2017

“Ferhat Drage, istorijske okolnosti i borba za nacionalno oslobođenje”

DSCF0035

 

Udruženje “Kosovo za Sandžak”, u saradnji sa opštinom Mitrovica, 8. septembra 2017. organizuje naučnu konferenciju povodom 137. godišnjice rođenja i  73. godišnjice smrti Ferhata Drage.

Naučna konferencija posvećena Ferhatu Dragi, predsjedniku “Bashkimi-ja” (Džemijet-a), ima za cilj rasvjetljavanje; Rata za nacionalno oslobođenje od vijekovnog srpskog jarma , istorijskih dokaza iz državnog arhiva Kosova, Albanije, Makedonije, Sandžaka i Turske, i biografije Ferhata Drage i njegovih saradnika. Njegov doprinos i doprinos njegove porodice i saradnika u odbrani albanskog i bošnjačkog naroda na Kosovu i Sandžaku, u periodu 1918-1945.

“Ferhat Draga, rrethanat historike dhe lufta për çlirim kombëtar”

DSCF0014

Shoqata “Kosova për Sanxhakun” në bashkëpunim me Komunën e Mitrovicës, organizon këtë konferencë shkencore për nderë të 137-vjetorit të lindje dhe 73 vjetorin e vdekjes së Ferhat Dragës.

Konferenca shkencore kushtuar Ferhat Dragës, Kryetar i “Bashkimi” (Xhemijet), ka për qëllim ndriçimin e; luftës për çlirimin kombëtar nga zgjedha shekullore serbomadhe; dëshmive historike nga arkivat e shtetit të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Sanxhakut dhe Turqisë; biografisë së Ferhat Dragës dhe bashkëpunëtorëve të tij; kontributi i tij, familjes dhe bashkëpunëtorëve në mbrojtjen humane të popullit shqiptarë dhe boshnjak në Kosovë e Sanxhak, në periudhën kohore 1918-1945.