Daily Archives: 11 Tetor, 2017

EMRA ILIRË TË VENDEVE E TË LUMENJVE NË SERBI

4211358

Mbështetur mbi faktorin kohë, historia e Ballkanit dhe e popujve autoktonë të tij: dardanëve, grekëve, ilirëve, trakasve dhe të etnive të tjera më të vogla të kohës së para invadimit të sllavëve në këtë hapësirë, nuk mund të jenë objekt trajtimi i sllavistikës sepse, siç e kishte thënë njëherë dijetari kosovar I. Ajeti në një simpozium të mbajtur në Beograd, nuk është punë e sllavistikës – dijes filologjike mbi sllavët e mbi degëzimet e gjuhëve sllave – të nxjerr përfundime se në ç’territore jetuan dhe u individualizuan gjuhët indoeuropiane të atyre popujve para se në këtë hapësirë të vinin sllavët.

(Sipas slavistëve Ivan Popović e Ivan Duridanov) Dr. Skënder GASHI – Vjenë (Austri)