Daily Archives: 21 Januar, 2018

Uloga Aćif Efendi Bljute u Dzemijetu

Screen-Shot-2016-02-25-at-2.26.42-PM

 

Ovaj rad predstavlja pokušaj prikazivanja uloge Aćifa Bljute u Dzemijetu odnosno njegovu ulogu u organizovanju Bosnjaka i Albanaca na očuvanju svog idenideta i stvaranju uslova za preživljavanje na prostoru Sandzaka. Kao politička figura, Bljuta je sagledan prije svega; njegova uloga u Džemijetu, njegovog učešća u političkom životu Kraljevine Jugoslavije, odnosa prema bosnjačkom-albanskom i srpskom stanovništvu, kako na prostoru Istočnog Sandzaku, tako i na prostoru Kosova. Rad je pisan na osnovu raspoložive arhivske građe, Istorijskih arhiva iz regiona i odabranoj naučnoj literaturi.