Daily Archives: 26 Prill, 2019

Sanxhak: Partia e Dr.Uglaninit kërkon emërtim të rrugëve me emra të personaliteteve shqiptare

np

 

Partia e Aksionit Demokratik (SDA),lideri i secilës është Dr. Sulejman Uglanini, kërkon nga asambletë komunale të Novi Pazarit, Tutinit dhe Sjenicës qërrugët e të riemërtohenme emrat e personaliteteve shqiptare, boshnjake, serbe dhe ndërkombëtare. Emrat epropozuara të personaliteteve shqiptare janë: Aqif Blyta, Shaban Polluzha, Ferhat Draga, Nexhib Draga, Ahmet Daci, Ibrahim Rugova, Adem Demaçi, Fehmi Agani e Naim Frashëri, si dhe Iliria.