Ugljanin traži nastavak Međunarodne mirovne konferencije o bivšoj SFRJ

ugljanin-press-jun-2017

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Sulejman Ugljanin zatražio je danas nastavak Međunarodne mirovne konferencije o bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ).

 

On je na konferenciji za novinare rekao da je “zbog brojnih neriješenih pitanja, krize na Balkanu, stanja u Srbiji, koja je dobila nelegalnog predsjednika Aleksandra Vučića” ovo pravi trenutak za pokretanje ove inicijtive.

Ugljanin je ocijenio da je novoizabrani predsjednik Vučić “nasiljem, inspekcijama i raznim pritiscima došao na tu funkciju”.

“U ovakvoj situaciji za Bošnjake, ali i druge manjine, može da bude samo gore stanje u Srbiji, jer Vučić priča jedno, a iza sebe ostavlja veoma loš trag. On je oteo glasove, imao je 900.000 više glasova nego što je birača na spiskovima, prema tome ovde ne postoji pravna država, vladavina prava i jednakost pred zakonom“, rekao je Ugljanin.

On je rekao da je na ovoj Medjunarodnoj konferenciji ranije zauzet stav da će se poštovati administrativne granice, kao i da će se svim narodima koji ostanu izvan matične države ili koji čine većinu u nekom delu zemlje obezbediti specijalni status, pod medjunarodnom kontrolom.

“Miloševićev režim je sa srpskim snagama i nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma nastavio zločine i progonstvo nesrpskog stanovništva na Kosovu, u Sandžaku i šire. I danas, kao što vidite, ne mogu da se reše mnoga pitanja na Balkanu, zato je nastavak ove konferencije neminovan”, ocijenio je Ugljanin.

On je podsjetio da je BNV bilo aktivan učesnik ove konferencije, na kojoj su 4. novembra 1991. godine u Hagu utvrđeni jasni principi za rješavanje političke krize nastale raspadom bivše Jugoslavije

Međunarodna konferencija je nastavljena u Londonu avgusta 1992. godine, potom u Ženevi 1993., 1994. i 1995. godine.

“Dejtonskim sporazumom zaustavljen je rat na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali nije riješena jugoslovenska kriza nastala raspadom SFRJ. Pored ostalog, nije riješen status Sandžaka i status bošnjačkog naroda u Srbiji. Do danas nisu rasvijetljeni masovni zločini nad Bošnjacima u Sandžaku, nije riješen problem nestalih Bošnjaka, masovne otmice i drugi zločini“, rekao je Ugljanin.

On je istakao da Bošnjaci u Srbiji nailaze na nepremostive prepreke u ostvarivanju individualnih i kolektivnih prava, predviđenih Ustavom i zakonima Srbije.

“U izvještaju Minority Rights Group International za 2014. i 2015. Godinu, kao signal ranog upozorenja u Srbiji su Bošnjaci, Albanci, Hrvati i Romi označeni kao narodi pod prijetnjom. Pored toga, u kontekstu evropskih integracija Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana, bošnjački narod nema nacionalnu, niti matičnu državu, da bi svoj status i probleme rešio bilateralnim sporazumom ili putem reciprociteta, kao što je slučaj sa drugim narodima na Balkanu“, rekao je Ugljanin.

On je inicijativu za nastavak ove Međunarodne konferencije poslao generalnom sekretaru Ujedninjenih nacija, predsjedniku Evropske komisije, državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država i zemljama koje su tada bile domaćini, Holandija, Velika Britanija i Švicarska.