PODNIJETA USTAVNA ŽALBA

Bošnjačko nacionalno vijeće i Albansko nacionalno vijeće su razmatrajući izmjene zakonodavnog okvira za nacionalne manjine u Republici Srbiji donijeli zaključak da pokrenu odgovarajuće postupak pred Ustavnim sudom Republike Srbije o usvojenim  Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, zbog umanjivanja ranije stečenih prava pripadnicima nacionalnih manjina.

 

 

Ustavnom sudu Republike Srbije podnijeta je žalba protiv radnje Narodne skupštine Republike Srbije koja je usvajanjem izmjena i dopuna zakona, umjesto usvajanja novog teksta zakona postupila suprotno Ustavu, zakonu i drugim opštim aktima.

Narodna skupština Republike Srbije je na taj način postupila suprotno načelu vladavine prava, jedinstva pravnog poretka i načelu podele vlasti shodno Ustavu Republike Srbije.