Shkrijel: Kërkojmë që urgjentisht të zbatohen masat që propozojmë dhe bisedimet për statusin e Sanxhakut ! (video)

DSC_7960

 

 

Partia e Aksionit  Demokratik të Sanxhakut ( SDA)  mbajti një konferencë për shtyp në të cilën foli Ahmedin Skrijelj, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë.

 

 

Ne do e paraqesim deklaratën në tërësi:

Duke pasur parasysh situatën aktuale shëndetësore në Sanxhak, të shkaktuar nga vdekshmëria e shtuar në mënyrë drastike të qytetarëve, Partia e Alsionit  Demokratik të Sanxhakut, si parti politike parlamentare, përcaktoi masat që duhet të zbatohen për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e qytetarëve të Sanxhakut dhe i kërkoi qeverisë serbe që zbatohet menjëherë.

Duke analizuar masat e miratuara nga Qeveria e Serbisë dhe organit që ajo formoi, ne arritëm në përfundimin se masat e miratuara dhe gjendja e deklaruar e jashtëzakonshme janë duke u përdorur në dëm të popullit boshnjak.

Masat e zbatuara në Sanxhak bazohen në zbatimin e interesave politike të Serbisë së Madhe ekskluzivisht me qëllim të provokimit të një psikoze frike, pasigurie dhe shprese midis boshnjakëve.

Boshnjakët nuk u besojnë autoriteteve shtetërore serbe dhe shprehin një frikë të arsyeshme se masat që ato marrin po synojnë të ndryshojnë pamjen demografike në Sanxhak në dëm të popullit boshnjak.

Në këtë situatë emergjente, një rrezik i veçantë është fakti që institucionet shëndetësore në Sanxhak menaxhohen ekskluzivisht nga ekzekutuesit e politikës së Serbisë së Madhe dhe ushtria serbe.

Kërkojmë që Qeveria e Serbisë, organet e tjera shtetërore, shtabi i krizave dhe urgjencave në të gjitha nivelet, të bëjë ndryshime në vendimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe harmonizimin e tij me interesat e qytetarëve, pa rrezikuar liritë e tyre civile, të drejtat njerëzore, ekonomike dhe sociale.

Partia e Aksionit Demokratik të Sanxhakut kërkon nga autoritetet:

– të shkarkojë me urgjencë drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm në Novi Pazar Meho Mahmutović, drejtorin e Institutit të Shëndetit Publik Novi Pazar Šefadil Spahić dhe koordinatorin e Spitalit të Përgjithshëm në Novi Pazar Mirsad Đerlek për shkak të kolapsit afatgjatë të sistemit shëndetësor në Sanxhak;

– anëtarët e ushtrisë serbe për t’u tërhequr nga institucionet shëndetësore në Sanxhak dhe roli i tyre që do të merret nga mbrojtja civile;

– që një gjendje e jashtëzakonshme është futur kryesisht për shkak të vdekshmërisë së shtuar të qytetarëve,

– që institucionet e kujdesit shëndetësor për çdo pacient të pranuar duhet të mbajnë një histori të sëmundjes me të gjithë treguesit shoqërues diagnostikues;

– për secilën familje të vdekur të lëshohet një raport me shkrim me tregues dhe dëshmi të shkakut të vdekjes;

– t’u sigurojë familjeve të pacientëve të pranuar, të cilët janë në trajtim, informacion të rregullt dhe zyrtar gjatë trajtimit, si dhe informacion të rregullt dhe zyrtar mbi rezultatin e trajtimit;

– që Instituti i Shëndetit Publik informon publikun çdo ditë mbi cilësinë e ajrit që thithim, cilësinë e ujit të pijshëm nga sistemi i ujësjellësit të qytetarëve dhe situatën higjieno-epidemiologjike;

– të paralajmërojë qytetarët përmes mediave për pasojat e dëmshme që mund të shfaqen në shëndetin e njeriut duke veshur maska ​​mbrojtëse dhe pajisje të tjera të disponueshme me origjinë të panjohur;

– që organet kompetente shtetërore dhe vetëqeverisjet lokale të marrin përgjegjësinë për pasojat financiare dhe ekonomike të qytetarëve dhe subjekteve ekonomike që lindin nga zbatimi i masave të selive emergjente.

Partia e Aksionit Demokratik të Sanxhakut fton përfaqësuesit e Qeverisë së Republikës së Serbisë, Bashkimit Evropian dhe palëve të tjera të interesuara në një dialog për zgjidhjen e statusit të Sanxhakut si një përgjigje për të gjitha problemet dhe të gjitha pyetjet e hapura.