ORGANIZACIJA “ KOSOVO ZA SANDŽAK” JE DOČEKALA POSJETU REKTORA TUZLANSKOG SVEUČILIŠTA

6

 

Danas u prostorijama Sveučilišta “ Hasan Priština“ kosovske metropole, uprava organizacije “Kosovo za Sandžak” (“Kosova për Sanxhakun“), je bila domaćin Rektoru Sveučilišta iz Tuzle. U nedostatku sopstvenih prostorija, dotična organizacija je sastanak ostvarila u prostorijama Studentskog Parlamenta, u jednom toplom i bratskom ambijentu.

“U svojoj sam kući, ovdje sam se obrazovao, stvorio familiju, zato sam veoma zadovoljan ali i emotivan zbog vaše dobrodošlice u ovom sastavu”, bile su prve riječi prof. dr. Envera Halilovića.

 

Osim sastanaka koje je rektor tuzlanskog sveučilišta imao sa rektorom prištiskog sveučilišta g. Ramadan Zejnullahuom, a gdje je istodobno na njegov zahtjev realiziran još jedan veoma plodonosan i bratski skup sa vrhom organizacije “Kosovo za Sandžak”, osnivanje te organizacije je oživjelo interesovanje za suradnju i od strane Sveučilišta iz Tuzle.

5

Ismet Azizi, predsjedavajući ove organizacije, je najprije upoznao rektora sa programom i težnjama organizacije kao i sa aktivnostima koje je poduzela i poduzima ova organizacija na podizanju kvalitete suradnje između Kosova i Sandžaka.

 

Rektor Halilović je otišao sa skupa zadovoljan težnjama organizacije te obećao suradničku potporu na svim razinama, počevši od obrazovanja, kulture i gospodarstva. Aktivnost sa rektorom će organizacija nastaviti i u srijedu jer će u suradnji sa općinom Mitrovica organizirat i javnu tribinu na temi “Sandžak i odnosi Kosova sa Bosnom i Hecegovinom” a koja će se tad održati u Kulturnom Centru “Redžep Mitrovica“ sa početkom od 14.00 časova.

Rektor nga Tuzlla në mesinm e studentëve të UP

Rektor iz Tuzle medju studentima UP

Na sastanku sa rektorom su sudjelovali; prof. dr Mazllum Baraliu, poznati advokat Azem Vllasi, predsjednik studentskog parlamenta Egzon Daku i drugi članovi predsjedništva organizacije, koji su se zahvalili rektoru na posjeti, te obavezali da suradnja u buduće neće nedostajati kao i da će obnoviti mostove suradnje između Kosova, Sandžaka i Bosne i Hercegovine. Na sastanku je konstatirano da je suradnje do sada, takoreći nedostajalo, te dakako da treba učiniti nemoguće kako bi se iznašli putevi i forme suradnje, kao nužne potrebe obje strane.