Potsećanje na Bika i Deka Dreševića

kuća čuvenih Bika i Deka Dreševića

Pogledajte kako danas izgleda kuća čuvenih Bika i Deka Dreševića. Da li teba
preduzeti meru zastiti ovu kuce
Deshaj