Antarët e bordit drejtues të shoqatës “Sanxhaku për Kosoven”

Logoja (finale)

 

 

 

 

 

Ismet Azizi, kryetar

Ali Daci

Mazllum Baraliu

Nexhmedin Spahiu

Genc Kastrati

Rexhep Shkriel

Xhavit Kastrati

Fazli Muriqi

Agim Berdyna

Arta Dauti

Jonuz Kolaj

Musa Prelvukaj

Rexhep Abazi