Presednistvo

Logoja (finale)

Članovi Upravnog odbora Udruženja “Sandžak na Kosovo”

Ismet Azizi, predsjednik

Ali Daci

Mazllum Baraliu

Necmettin Spahiu

Genc Kastrati

Redžep Shkrijelj

Kenan Kurtagic

Fazli Muriqi

Agim Berdyna

Arta Dauti

Jonuz Koja

Musa Prelvukaj

Redžep Abazi