Daily Archives: 14 Novembar, 2015

“KOSOVO ZA SANDŽAK” u Novom Pazaru

6

Profesor Azizi, predsjednik udruženja, upoznao je rukovodstvo Vijeća sa ciljevima i programima ove organizacije i naglasio da je bitan cilj da vrati pažnju javnosti na Sandžak kao jednu ekonomski najnerazvijeniju regiju na Balkanu.