Daily Archives: 18 Novembar, 2015

20. NOVEMBAR – DAN SANDŽAKA

ZAVNOSandzaka_20_nov_1943

U jeku Drugog svjetskog rata, u novembru 1942. godine, u Bihaću je konstituisano Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) kao najviši organ narodne vlasti u zemlji. Jedna od najznačajnijih odluka AVNOJ-a bila je odluka o osnivanju zemaljskih antifašističkih vijeća na pokrajinskom nivou, kao odraz predratne koncepcije Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) o federativnom državnom ustrojstvu buduće jugoslavenske države.