Daily Archives: 26 Novembar, 2015

Gusinje: Grad koji je dao 25 doktora nauka i čiji građani žive u 104 države svijeta

Gusinje – Gusinje je mjesto smješteno u neposrednoj blizini granice sa Albanijom, na sjeveroistoku Crne Gore.

Okruženo je visokim Prokletijama, a do ovog mjesta može se doći samo jednim putem. Hstorija ovog mjesta veoma je bogata. Za vrijeme Osmanske imperije, ovaj gradić koji sada broji oko 4 hiljade stanovnika, imao je značajnu ulogu u političkom, društvenom i ekonomskom životu tadašnjeg prostora Crne Gore. Gusinje je imalo 4 paše, a također ovaj kraj je imao i 11 aginskih plemena. Nakon 1912.godine, počinje iseljavanje iz ovog kraja, najprije za Tursku, a kasnije i za Evropu i Ameriku. Gusinjana danas ima u 104 države svijeta.

MEŠA SELIMOVIĆ JE IME VELIKOSRPSKOG PROJEKTA

680_Fatmir_Alispahic_Sead_Zubanovic_i_Nedzada_Bisic
U prepunoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu u utorak (24.11.2015.) naveče je Sead  Zubanovć promovisao svoju novu knjigu pod naslovom „Ko je bio Meša Selimović“. O knjizi je, pored autora, govorio mr. Fatmir Alispahić, recenzent te putem video poruke Avdo Huseinović u ime izdavača. Narator je bila Naida Kurdija dok je promciju moderirala Nedžada Bisić. U muzičkom dijelu promocije učestvovali su Eldin Huseinbegović i Faruk Baljaj sa kompozicijama čije je stihove napisao Sead Zubanov