Daily Archives: 8 Decembar, 2015

Bogomili i tajne skrivene

Bogomilska celija -Selo Paljevo

Bogomilska celija -Selo Paljevo

Sulejman ALIČKOVIĆ: Potomci nekad do kože opljačkanih, na isti način je pljačkanja je
ponovo primjenjeno, od potomaka onih koji su pljačkali njihove pretke. Matrice koje su
primjenjivanje prije u izgonu njihovih predaka, ponovu su primjenjivane 1991, 1992,
1993.godine na isti nacin prema potomcima protjeranih iz Srbije. Cilj je uvjek bio jedan,
stvoriti čisto etničku teritoriju jedan narod u jednoj vjeri. Da li su Bošnjaci osuđeni na
nestanak, vrijeme će pokazati.

Potsećanje na Bika i Deka Dreševića

kuća čuvenih Bika i Deka Dreševića

Pogledajte kako danas izgleda kuća čuvenih Bika i Deka Dreševića. Da li teba
preduzeti meru zastiti ovu kuce
Deshaj