Daily Archives: 1 Shkurt, 2016

ÇETNIKËT SËRB MASAKRUAN SHQIPTARËT MUHAMMEDAN | THE NEW YORK TIMES, 31/12/1912

qetniket

Gjenerali Zivkoviç urdhëroi të vriteshin 950 njerëz të shquar shqiptarë dhe turq afër Sjenicës,sepse ata e kundërshtonin përparimin e tij.