Daily Archives: 29 April, 2016

“Kosovo za Sandžak” čestita SDA-u  i BDZ-u

logo 2

 

 “Kosovo za Sandžak”  čestita dvjema nacionalnim političkim partijama SDA i BDZ za ostvareni uspjeh na lokalnim i parlamentarnim izborima. Sa željom da predstavljanje bude autentično i da se u parlamentu brane nacionalna prava Bošnjaka i drugih manjina u Srbiji, bošnjačkim poslanicima želim uspjeh i ostvarenje njihovih zacrtanih demokratskih objektiva.