Daily Archives: 22 August, 2016

Mita i Sloba

kisjuhas

“Albanska sela, iz kojih su muški blagovremeno izbegli, behu pretvorena u zgarišta. To behu u isto vreme varvarski krematorijumi u kojima je sagorelo stotinama živih žena i dece (…) Srpska soldateska nije štedela ni albansku decu, žene i bolesne.”;