Daily Archives: 23 August, 2016

Dubravka Stojanovic:Genocid nad Albancima 1844 ,1912 …( video)

Dubravka

Albanofobija, odnosno mržnja prema Albancima, je veoma prisutna u Srbiji. Albanofobija se ispoljava u negativnim stereotipima, predrasudama i diskriminaciji prema pripadnicima albanskog naroda.

EPSKA PJESMA “PJESMA OD NOVOG PAZARA”

Pazari i Ri 1941

Zakukala kukavica sinja,

zakukala u Novom Pazaru,

cvili kada Jusufaginica

tri bijela bez promjena dana.

Ko prolazi ispred bijela dvora

pa sve sinju sluša kukavicu,

zastajkuje na sitnu sokaku.