Daily Archives: 10 Tetor, 2016

Kuvendi konsultativ i Llaushës

Aqif Blyta  në mes  duke iu dëshiruar mirëseardhje vllëzërve  nga Kosova
Kuvendi u mbajt me iniciativën e parisë dhe disa intelektualëve të shquar nga Drenica dhe të viseve tjera shqiptare , si : Shaban Polluzha, Miftar Bajraktari, Halil Haxhia, Azem Aruçi , Ukë Sadiku, Hamdi Gashi, Mehmet Gradica, Zukë Xani, Adem Voca, Ahmet Selaci, Bahri Dreshaj (nga Pazari i Ri), Shasivar Alia, Shefqet Kapedani, Aqif Blyta ( Pazari i Ri )
Momenti dhe situata e krijuar kërkonin ballafaqimin e mendimeve , propozimeve dhe modeleve se si duhej qasur organizimit të rezistencës së organizuar kundër ripushtimit të Kosovës dhe viseve tjera etnike kundër ripushtimit të Kosovës dhe viseve tjera etnike shqiptare nga Jugosllavia e Titos, për çka edhe lindi ideja për mbajtjen e Kuvendit të Llaushë.