Daily Archives: 6 Nëntor, 2016

Filmi i parë me shqiptarë, Shqiptarët e Novi Pazarit | 1904

np

Inçizimi pamor nga viti 1904, i cili paraqitet këtu është ndoshta filmi i parë me shqiptarë.