Daily Archives: 3 Januar, 2017

Selman H. Kabaši ili “Krivovrati Selman”, albanski junak koji je ceo život nosio u telo dva metka od vremena kada je branio Sandžak

selmon-kabashi-225x300

(sjećanje Selman H. Kabaši 15.02.1919-06.06.2006)

Kao dečak,a i kad sam porastao i počeo više razumjeti, desilo mi se da u Kabaškim “muškim odajama” u Gurakocu, čujem svakakve priče, medju kojima su i one priče o bitkama za odbranu   Sandžaka, u kojima je izmedju mnogih junaka Dukadjina i Kosova, učestvovali i mnogi od muškaraca Gurakočkih, Tomočkih itd. Kabaša.