Daily Archives: 20 Februar, 2017

Ami Boue, njegovo putovanje kroz Sjenicu, Novi Pazar i Pejë

Bihorci

 

 

Ami Boué, doktor medicine i geolog, jedan je od najvećih poznavalaca Balkana u XIX vijeku. Rođen je 1794. godine u Hamburgu. Školovao se u Ženevi, Parizu i Edinburgu. Umro je u Beču 1881. godine. Znatno nasljedstvo omugućiće mu da cio život posveti putovanjima sa kojih će donijeti “kao plijen”, kako kaže, brojna djela posvećena opisu zemalja kroz koje je proputovao. Ova djela pored geografskog, geološkog i topografskog aspekta obuhvatiće i etnografska, prirodnjačka, istorijska i druga razmatranja o zemljama po kojima je putovao. I kako je najviše putovao evropskim dijelom Otomanskog carstva njegova djela ostaće dugo najpouzdaniji vodič kroz evropsku Tursku.[1] Svoja putovanja i istraživanja po Balkanu, odnosno evropskom dijelu Turske obavio je u periodu od 1836. do 1838. godine i objavio naučnu studiju La Turquie d'Europe (Pariz, 1840) u kojoj je naučno opisao i iznio svoja zapažanja sa svojih  putovanja po tadašnjim turskim zemljama juga Evrope. Knjiga je pisana u četiri toma na preko 2400 stranica na francuskom jeziku i u njoj su obrađeni dijelovi Bosne, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Bugarske i Grčke. Drugo njegovo djelo koje se odnosi na ta putovanja jeRecueil d'itinéraires dans la Turquie d'Europe (Vienne, 1857) pisano u dva toma i sadrži detalje sa svih putovanja po Balkanu. U ovom radu donosimo prevod opisa putovanja od Rožaja do Sjenice, kao i opise Novog Pazara i Peći.[2]