Daily Archives: 9 Mart, 2017

Alhemija/Alkemija Balkana: Kosovo – 3. epizoda

aljazira
U ovoj epizodi najviše smo se bavili emancipacijom žena i relativno brzom promjenom njihovog statusa u tradicionalno patrijarhalnoj zemlji. Od 92 anketiranih…