Daily Archives: 24 Maj, 2017

PREDANJA O ZAJEDNIČNOM POREKLU NEKIH CRNOGORSKIH I NEKIH ARBANAŠKIH PLEMENA

balkan-albania-albanesi-mamalisor

 

Prema  pisanju  Mirka Barjaktarevića,  Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog na Cetinju 21, 22. i 23. juna 1990. Godine