Daily Archives: 29 Maj, 2017

Fenomen priče i pričanja kao šifra sandžačko-bošnjačkog egzistencijalnog trajanja i kulture pamćenja

Kemal
 Pripovijedanje sandžačkog gorštaka je fascinantno i čovječno, epski odvažno i lirski nježno, plemenito, poslovično, realistički surovo i romantičarski bolećivo ponekad do suza. Takav je bio i život naših predaka koji su svoje utočište našli na sandžačkom grebenu surove klime i još surovijih vladara, apsurdan, groteskan i komičan i tragičan, ponekad sladunjav, a uglavnom opor i gorak.To pripovijedanje kao da je održalo odbjeglog plahog sandžačkog čovjeka u surovom Pešteru i planinskim klancima koji je, srećom, bio van domašaja želja osvajača plodne zemlje i pokornih ljudi.