Daily Archives: 29 Maj, 2017

Disa fjalë për vendndodhjen dhe të kaluarën e Pazarit të Ri (Novi Pazarit apo Yeni Pazar)!

Hamami i Isa beut në Pazarin e Ri

Evlija Çelebiu: “Novi Pazari është i vendosur në vendin ku takohen kufijtë e tre vilajeteve. Nëpër territorin e tij rrjedhin  shtatë lumenjtë, zona e tij është shumë pjellore. Para së gjithash vlen të veçohet  burimi i lumit Rashka, i cili rrjedh nëpër këtë qytet nën urë prej druri, e cila gjendet në anën jugore. Ai buron nga një liqe në Fushën e Peshterit të nahisë së Bihorit në Shqipëri.