Daily Archives: 7 Juli, 2017

Harun Crnovšanin,  o Jovanu Cvijiću

Jovan_Cvijic

Harun Crnovrčanin coautor sa Nurom Sadikovićem , u svojoj knjizi “Kao kalio  Sandžak” Ilustrovana historija Bosne, Sandžaka  i  Kosova, daje neke zanimljive kvalifikacije za srpskog geografa  Jovan Cvijića.