Daily Archives: 10 August, 2017

Izjava Bege Koca o streljanju njenog dajdže Aćifa efendije i tetka Ahmeta Dace 21. januara 1945. godine

Acif Efendia para se me ndrru jetë

Da li je spremna lokalna vlast da uradi DNK analizu, u slučaju da se na Hadžetu pronađu kosti za koje se pretpostavlja da pripadaju Aćifu efendije?