Daily Archives: 28 Gusht, 2017

Hitleri dëshiron një Shqipëri, e cila do të ishte e pavarur sipas iniciativës së saj

AT-WSTLA 3.3.1.FC.135/2

Çfarë thonë institucionet gjermane për historinë shqiptare 1941-1944; raporti i diplomatit shëtitës nga misioni special në juglindje të vendit tonë, Herman Nojbaher: “Nëse guxoj për të gjykuar, Mehdi bej Frashëri është njëri ndër themelonjësit e kategorisë së re të drejtësisë ndërkombëtare. Ai më propozoi që Gjermania të pranonte neutralitetin e Shqipërisë. Sipas fjalës së tij, do të kishte të bënte me një “neutralitet garant”. Kështu, Shqipëria i konsideron forcat e armatosura gjermane, që vetëm nevoja ushtarake i ka sjellë në vend, si mysafirë, pa dëme për pavarësinë e saj në mes të palëve ndërluftonjëse…”