Daily Archives: 22 Tetor, 2017

Serbia ta pranojë Kosovën,të përqendrohet në Krahinën e Preshevës,Vojvodinë dhe Sanxhak!?

Refik HASANI_2017

 

Nëse me njohjen e  Prishtinës nga Beogradi, faktori politik dhe ushtarak supozon se mbyllet kaptina,, problem për çështje të hapura me Serbinë”, gabojmë rëndë se në kuadër të Republikës është mbetur edhe Vojvodina si  ish-njësi e barabartë e Jugosllavisë. Me këtë vetëm nënkuptohet të fillohet një periudhë e ridefinimit, rregullimit të brendshëm të shtetit të Serbisë. Raporti Serbi dhe shqiptarët e tri Komunave ku më 1 e 2 mars të vitit 1992  u mbajtë referendumi për një autonomi territoriale dhe me të drejtë bashkangjitje me Kosovën amë. Vojvodina si  ish-njësi e barabartë në këtë  duhet ti përcaktoj lidhjet me Serbinë dhe çfarë statusi kërkojnë të kenë në këtë Hungarezët. Rajoni i Sanxhakut i banuar me popullatë dërmuese Boshnjake.Vetëm pasi të gjinden zgjidhje për këto tri rajone apo krahina,atëherë duhete konsideruar mbyllja e çështjeve të hapura të Republikës së Serbisë.