Daily Archives: 30 Oktobar, 2017

O značaju djela Ahmed Dževdet paše za izučavanje istorije balkanskih zemalja sa posebnim osvrtom na Crnu Goru

rastoder

Autor se u ovom radu bavi analizom djela Ahmed Dževdet paše , kao istorijskog izvora značajnog za izučavanje istorije balkanskih zemalja. Od veoma obimnog djela Ahmed Dževdet paše , izdvoijili smo “Teskere 18-19”, djelo u kojem se on bavi opisom stanovništva Skadarskog sandžaka ,područjem koje je obuhvatalo značajan dio današnje Crne Gore i Albanije. Vjerovatno je djelo nastalo tokom boravka Ahmed Dževdet paše u Skadru tokom 1861 godine i ono je kao takvo trebalo poslužiti vojnim stratezima u procjenjivanju mogućnosti angažovanja vojske u slučaju novih sukoba. Djelo je prevedeno i objavljeno na njemačkom , što je autoru poslužilo kao osnova za publikovanje ovoga djela.

Ključne riječi:Ahmed Dževdet paša, Skadarski sandžak, istorijski izvor, Crna Gora, Osmansko carstvo.