Daily Archives: 19 Decembar, 2017

PRAVNI OKVIR EUROREGIJA I SANDŽAKA KAO PREKOGRANIČNE EUROREGIJE Autor: Dr. Rizvan Halilović


Euroregija predstavlja svakako jedan specifičan oblik prekogranične saradnje i povezivanja. Bez obzira na njezinu strukturu, nju zapravo najviše čine aktivnosti na nivoima regija, na određenoj teritoriji povezanom poviješću, stanovništvom, tradicijom, kulturom, privrednim aktivnostima i drugo.
Organi EU promovišu regionalni razvoj, osnivanjem mreže regija i pri tome rukovodi ekonomskim programima, snažnim finasijskim sredstvima podstičući nacionalne regije da se povezuju u prekograničnu regionalnu saradnju.