Daily Archives: 18 Shkurt, 2018

Emigracija i asimilacija Sandžaklija!

safe_image

 

Zbog izraženog nataliteta Muslimana u Sandžaku, Srbija i Crna Gora nastoje godinama napraviti život nepodnošljivim za muslimane albanske i bošnjačke nacionalnosti!

Gazeta “Kosova” (1932)

Harta etnike
“Kosovar, ki mendjen”
Gayeta kërkon një mobilim dhe përkushtim më të madh në radhë të parë të vet kosovarëve: “Krijimi i Jugosllavisë Federative ty Kosovë po të gjen me duar në gji e më sy në gjumë.