Daily Archives: 12 Prill, 2018

DEBATI PJESË E KULTURËS POLITIKE

Draga

Duke marrë parasysh së në monizëm nuk ka ekzistuar mundësia e shprehjes së mendimit të lirë,  më të drejtë është pritur që në pluralizëm  të bëhët avancimi i vlerave,  përmes debatit si metodë e verifikuar në botën demokratike. Por, në mungesë të qasjes serioze ne lidhje mbi ketë çështje, se sa të mediave   për ne shqiptarët në Mal të Zi një dukuri e tillë ende  është për tu dëshiruar, që është dëshmi e mungesës së  kulturës politike në përgjithësi. Nuk ka dilemë se  një vendnumrim i tillë nuk është në favor të subjektëve politike në veçanti dhe të shqiptarëve në përgjithësi, sepse permes debatit prezentohen në mënyrë transparente vlerat e dobësitë e përgjithshme të cilat janë të pranishme ne mjedisin tonë.

 

FILLOJN NË ROZHAJË TË MALIT TË ZI DARSMAT ME FLAMUR KOMBËTAR

tradita-ana-malit

Në trojet shqiptare ekziston një shprehje: “Dasmë pa flamur nuk bëhet”, e cila mjafton për të vërtetuar faktin se flamujt në shtëpitë e shqiptarëve nuk ngrihen vetëm për festa, por sa herë që i zoti i shtëpisë ka gëzim.