Daily Archives: 1 Qershor, 2018

ASIMILIMI I HERSHËM I SHQIPTARËVE TË SANXHAKUT

leci

 

 
Boshnjakët e rrethinës së Tutinit, me mulla Ahmet Brunçaj-Brunčević, në kalimin e kufirit italiano-gjermanë, i cili ka qenë në fshatin Crkvine.“Në Crkvine janë caktuar-vendosur autoritetët e okuptaorëve. Shkarkohet ish kryetari Xheladin Malisheviq-Dželadin Malićević nga Zhirqa-Žirča, kryesuesi-urdhërdhënësi Hivzo Shemsoviq-Šemsović dhe arkëtari Hafiz Emini-Eminović. Për kryetar komune të Crkfinës, e cila ka qenë e zgjëruar edhe në hapsirën Llukara, është emëruar Hasan Bozaj-a, i cili nuk ka kuptuar asnjë fjalë të gjuhës serbe.