Daily Archives: 6 Juni, 2018

TRADICIONALNI IFTAR BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA

 

Bošnjačko nacionalno vijeće, najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji, organizovalo je u Novom Pazaru, 5. juna, tradicionalni iftar za nosioce visokih javnih funkcija i saradnike Vijeća