Daily Archives: 25 Juli, 2018

KAKO NASTAVNICI PREDAJU DRUGI SVETSKI RAT NA KOSOVU?

TheOralHistoryKosovo_Website-01

 

 

Istraživanje od strane Inicijative usmene istorije Kosova i Centra za komparativne studije konflikta

Ovaj izveštaj pruža jedinstven uvid u način na koji se istorija predaje u srednjim školama na Kosovu, sa fokusom na predavanje istorije Drugog svetskog rata. Rezultati su zasnovani na osnovu detaljnih intervjua sa nastavnicima koje su sproveli Ana Di Lelio, Orli Fridman, Srđan Hercigonja i Abit Hodža u dva odvojena obrazovna sistema koja deluju na Kosovu. Jednim rukovode kosovske vlasti (albanske srednje škole), a drugim Beograd (srpske srednje škole).

NEK TI JE RAHMET MAJKO SVIH BOŠNJAKA

Hatidže Mehmedović

 

Smrt rahmetli  Hatidže Mehmedović predsjednice udruženja „Majke Srebrenice“ je dočekana sa velikom tugom i bolom kod svih Bošnjaka i kod svih ljudi koji imaju u sebi imalo ljudske osjećajnosti i humanosti. Umrla je velika Bošnjakinja, umrla je majka hrabrost kojoj su srebrenički dželati ubili muža i oba sina.