Prej 169 komunave në Serbi, vetëm gjashtë prej tyre në vitin 2017 kanë pasur një rritje pozitive natyrore – Novi Pazari, Bujanoci, Sjenica, Novi Sad, Presheva dhe Tutini.